Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция?


Видин, Благой (2007) Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция? Сб. Конституцията за Европа и националните конституции., София: Унив. издателство "Св. Климент Охридски", 2007, 331-350. ISBN 9789540726274


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22063
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/