Конституциите по света: Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия.


Видин, Благой (1994) Конституциите по света: Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994, 330 стр. ISBN: 954-07-0447-2


 
  Превод
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22061
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/