Международни отношения. Международно право. Дипломация. [Кратка енциклопедия]


Видин, Благой (2001) Международни отношения. Международно право. Дипломация. [Кратка енциклопедия] София: Сиела, 2001, 352 стр. ISBN 954-649-420-8


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22060
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/