Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., София, изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., 296-306 стр, ISBN 978-954-01-3806-0, съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева;


Легкоступ, Пламен (2018) Детето и изкуството (връзка между познавателното и творческото развитие), ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, София, 29 ноември 2018 г., София, изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета, 504 стр., 296-306 стр, ISBN 978-954-01-3806-0, съставители: Яна Рашева-Мерджанова, Илиана Петкова, Марияна Косева; СУ "Климент Охридски", изданието е отпечатано с подкрепата на изд. Просвета


 Изведена е връзка между познавателното и творческото развитие на детето чрез изкуството
  Статия
 Дете, изкуство, познавателно и творческо развитие


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22058
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/