Основи на устройство на територията. Курс лекции.


Сивков, Цветан (2008) Основи на устройство на територията. Курс лекции. София: Софи-Р, 2008, 488 с. ISBN 978-954-638-152-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22050
 Цветан Сивков

1. Tosev, Mariya. Das Bauleitplanungsrecht in Bulgarien. Problemlagen und Konflikte im Lichte unionsrechtlicher Anforderungen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019, 280 s. ISBN 978-3-339-10692-6, на с. 20, 275

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/