Правата на човека като източник на задълженията за полицията. Сб. "Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията". Ред. К. Е. Константинов, П. Христов, София: ГорексПрес, 2008, с. 148-153. 978-954-616-188-8.


Чернева, Бойка (2008) Правата на човека като източник на задълженията за полицията. Сб. "Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията". Ред. К. Е. Константинов, П. Христов, София: ГорексПрес, 2008, с. 148-153. 978-954-616-188-8. София


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22049
 Бойка Чернева

2. Йорданов, М. Полицейска защита на пострадалите от престъпления. С: Академия на МВР, 2018 г. с. 68. ISBN 978-954-348-165-1.

1. Видолов, Иван. Тактика на освидетелстване в досъдебното производство. С: Фенея, с. 104., ISBN 978-954-9499-70-4 COBISS.BG-ID 1245244132.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/