Новата роля на правотворчеството в процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейското право. Сб. от Лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, 18-29 септември 2000 г. Ред. К. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. София: ГорксПрес, 2002, с. 510-517. ISBN 954-616-103-9.


Чернева, Бойка (2002) Новата роля на правотворчеството в процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейското право. Сб. от Лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, 18-29 септември 2000 г. Ред. К. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. София: ГорксПрес, 2002, с. 510-517. ISBN 954-616-103-9. София


 
  Доклад
 
 Издадено
  22048
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/