За необходимостта от общотеоретично изследване на юридическото задължение. - Бюлетин „Полиция”, 2002 (11), с. 18-25. Print ISSN 1312-6679.


Чернева, Бойка (2002) За необходимостта от общотеоретично изследване на юридическото задължение. - Бюлетин „Полиция”, 2002 (11), с. 18-25. Print ISSN 1312-6679. София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22045
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/