Барокът в живописта на Тревненската школа от края на ХVІІІ век.


Попова, Елена (1989) Барокът в живописта на Тревненската школа от края на ХVІІІ век. Изкуство, № 4, 1989, 36-41


 
  Статия
 
 Издадено
  22043
 Елена Попова

1. Събев, Пламен. Тревненецът Иванчо Кънчев и неговото художествено наследство. – В: ИЗВЕСТИЯ 2012, Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХVІІ, ИК „Фабер”, В. Търново, 2013, с. 345. ISSN 0861-5888

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/