Създаване на Европейския съюз. Основни права на гражданите на Европейския съюз. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 7-23. Print ISSN 1312-6679.


Чернева, Бойка (2010) Създаване на Европейския съюз. Основни права на гражданите на Европейския съюз. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 7-23. Print ISSN 1312-6679. София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22042
 Бойка Чернева

1. Йорданов, Милорад. Полицейска защита на пострадалите от престъпления. С: Академия на МВР, 2018, с. 68. ISBN 978-954-348-165-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/