Икона на св. Екатерина в църквата Св. Георги Метошки в Асеновград.


Попова, Елена (1995) Икона на св. Екатерина в църквата Св. Георги Метошки в Асеновград. Проблеми на изкуството, № 2, 1995, 31-43


 
  Статия
 
 Издадено
  22038
 Елена Попова

1. Христемова, Мина, Светла Москова. Църква „Св. Георги Метошки”. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с.85, бел. 67; с. 87, с. 859.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/