Popova, Е. Chiprovskiat diskos (“Le ciboir de Chiprovci”, Mila Santova, 1997)


Попова, Елена (2001) Popova, Е. Chiprovskiat diskos (“Le ciboir de Chiprovci”, Mila Santova, 1997) Ethnologie Française, 2 - avril-juin, 2001, рр. 345-346


 
  Рецензия
 
 Издадено
  22035
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/