Теорията на Лев Петражицки и юридическите задължения. - Юридически свят, 2004 (1), с. 54-67. Print ISSN 1311-3488.


Чернева, Бойка (2004) Теорията на Лев Петражицки и юридическите задължения. - Юридически свят, 2004 (1), с. 54-67. Print ISSN 1311-3488. София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22034
 Бойка Чернева

1. Дачев, Лъчезар. Юридически дискурс. Русе: Свида, 2004, с. 244. ISBN 954-90421-4-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/