Чужди влияния в естетиката на възрожденската икона.


Попова, Елена (2002) Чужди влияния в естетиката на възрожденската икона. Проблемът за другия: кулктурно-художествени, антропологически и социално-психологически проблеми. “Славена”: Варна, 2002, 145-154


 
  Статия
 
 Издадено
  22033
 Елена Попова

1. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 211

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/