Царибродският кръст “Св. Троица”.


Попова, Елена (2004) Царибродският кръст “Св. Троица”. Сп. Минало, кн. 1, 2004, 25-34


 
  Студия
 
 Издадено
  22031
 Елена Попова

3. Манолова-Николова, Надя, Пенка Желева Шекерджиева. Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. София: УИ „Св. Климент Охридски” 2014, 141, бел. 18. ISBN 978-954-07-3746-1

1. Иванов, Цветко Д., Саша Костов, Весна Николов, Людмила Зидарова. Вяра и камък. Димитровград, Сърбия, 2013, 95 (преразказан текст на Е. Попова), бел. 1. ISBN 978-86-84145-36-1

2. Игов, Сретен. Оброчните кръстове – култово знамение. Димитровград, Сърбия, 2013, 209-212 (преразказан текст на Е. Попова), бел. 1,2,3,4,5. ISBN 978-86-94145-40-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/