Императивно-атрибутивната теория на Лев Петражицки. – Бюлетин „Полиция“, 2004 (18), с. 45-52. Print ISSN 1312-6679.


Чернева, Бойка (2004) Императивно-атрибутивната теория на Лев Петражицки. – Бюлетин „Полиция“, 2004 (18), с. 45-52. Print ISSN 1312-6679. София


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22030
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/