Самоковски икони в селата из Царибродско.


Попова, Елена (2004) Самоковски икони в селата из Царибродско. Сборник радова ІІІ “Ниш и Византия”, 3-5 юни 2004, Ниш, Югославия, 377-382


 
  Статия
 
 Издадено
  22029
 Елена Попова

2. Прашкова Миглена. Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с. 124, бел. 508

1. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 129, бел. 1144; с. 572, бел. 4071; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/