Златото в народната култура на българите през османския период.


Попова, Елена (2004) Златото в народната култура на българите през османския период. "Думи, пари, памет". Съставители Рая Заимова и Николай Аретов. Българско общество за изучаване на ХVІІІ век. “Кралица Маб”, 2004, 42-49


 
  Статия
 
 Издадено
  22028
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/