Възрожденски домашни икони в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново.


Попова, Елена (2007) Възрожденски домашни икони в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново. ИЗВЕСТИЯ, Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІІ, 2007, 241-252


 
  Статия
 
 Издадено
  22027
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/