Шенген и правото на свободно движение в границите на ЕС. – Европейска интеграция и право, 2009 (3), с. 7 – 21. Print ISSN 1312-5524.


Чернева, Бойка (2009) Шенген и правото на свободно движение в границите на ЕС. – Европейска интеграция и право, 2009 (3), с. 7 – 21. Print ISSN 1312-5524. София


 София
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22026
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/