Типология на домашните икони.


Попова, Елена (2010) Типология на домашните икони. Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция. ИК «Омофор», С., 2010, 95-110. ISBN 978-954-9700-90-9


 
  Студия
 
 Издадено
  22025
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/