Popova, E. Iconographical Programme of the Murals in St. Demetrius Church in Arbanassi. (Preliminary study).


Попова, Елена (2011) Popova, E. Iconographical Programme of the Murals in St. Demetrius Church in Arbanassi. (Preliminary study). Свидетелства на традицията. Сборник с изследвания по научни проекти на ПБФ. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 223–250. ISBN 978-954-524-801-6


 
  Студия
 
 Издадено
  22023
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/