Чинопоследование на шествието с пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски – текст и изображение.


Попова, Елена (2012) Чинопоследование на шествието с пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски – текст и изображение. “Търновска книжовна школа”. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ-ХV век. В. Търново, 2011 (2012), 723-739


 
  Студия
 
 Издадено
  22022
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/