Иконографска програма на стенописите в църквата Св. Димитър в Арбанаси.


Попова, Елена (2010) Иконографска програма на стенописите в църквата Св. Димитър в Арбанаси. Известия. Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІV, ИК Фабер, В. Търново, 2009/2010, 35-60. ISSN 0861-5888


 
  Студия
 
 Издадено
  22021
 Елена Попова

1. Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV- ХVІІІ век. Faber, В. Търново, 2012, с. 25, с. 26, с. 55, с. 59, с. 108, с. 197

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/