Праотец Ной – култ, икони, апокрифи (ХVІІІ-ХІХ в.).


Попова, Елена (2000) Праотец Ной – култ, икони, апокрифи (ХVІІІ-ХІХ в.). Проблеми на изкуството, 2000, № 4, с. 46-52.


 
  Статия
 
 Издадено
  22020
 Елена Попова

3. Ангелов, Светозар. Стенописите на църквата „Св. архангел Михаил” край с. Горановци, Кюстендилско. Нови данни. – Проблеми на изкуството, 2, 2015, с. 39, бел. 50

4. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 128, бел. 1125; с. 462, бел. 3552; с. 463, бел. 3554, 3556; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4.

2. Димитров, Владимир. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. НБУ, С., 2012, с. 87, бел. 147

1. Поповска-Коробар В. Икони од Музеjот на Македониjа. Скопjе, 2004: с. 303

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/