Гълъбова, Дарина Ненчева. Математика в игри за детската градина. В.Търново: Слово, 2000, 152 с. ISBN 954-439-643-8 - В.Търново: Слово, 2000 / COBISS.BG-ID - 1036058852


Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математика в игри за детската градина. В.Търново: Слово, 2000, 152 с. ISBN 954-439-643-8 - В.Търново: Слово, 2000 / COBISS.BG-ID - 1036058852 В.Търново: Слово


 Книгата съдържа над 150 дидактични игри и упражнения по математика. Тя е адресирана към всички възрастни ( родители, учители и студенти педагои), за които математическата подготовка е важна част от общата подготовка на детето за училище. Основната идея, заложена при конструирането на игрите с математическо съдържание, е "Научи детето да мисли!". Те са групирани според водещото познавателно действие, което е новост в класификацията на игрите за деца.Теоретично изследване на същността на играта и класификациите на математическите игри в ДГ. Книгата е своеобразен "сборник” със 6 групи игри - за сравнение, класификация, сериация, за геометрични фигури и ориентиране в пространството, за осмисляне инвариантността на величините.
  Монография
  математика, детска градина, дидактични игри, дидактични упражнения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2202
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/