Реинтерпретации на чудотворната икона на Св. Богородица от Кикос в българската живопис от края на 18 - 19 век.


Попова, Елена (1998) Реинтерпретации на чудотворната икона на Св. Богородица от Кикос в българската живопис от края на 18 - 19 век. Проблеми на изкуството, 1998, № 4, с. 32-41


 
  Студия
 
 Издадено
  22019
 Елена Попова

9. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 211

7. Генова, Елена. За някои особености в тематичните предпочитания на дебърските и самоковските зографи. – Проблеми на изкуството, 4, 2015, с. 15, бел. 55

8. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 128, бел. 1125; с. 320, бел. 2638, 2639; с. 438, бел. 3421; с. 440, бел. 3423, 3425, 3427, 3430; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4.

6. Brisby, Claire. Zahari Zograph and western consciousness: interpreting working practices in the Samokov painters’ archives 1800-1850. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, 15, бел. 17; 16, бел. 22

4. Генова, Елена. Второто поколение зографи от самоковската живописна школа. “Омофор”, С., 2012, с. 39, бел. 143; с. 40, бел. 145; с. 40, бел. 146; с. 40, бел. 147; с. 40, бел. 148; с. 41, бел. 151; с. 41, бел. 156; с. 42, бел. 160; с. 52, бел. 220; с. 63, бел. 266; с. 68, бел. 295; с. 109, бел. 479; с. 109, бел. 480; с. 110, бел. 483; с. 142, бел. 605; с. 142, бел. 606; с. 142, бел. 609; с. 143, бел. 611; с. 143, бел. 612; с. 223, бел. 58; с. 224, бел. 61

5. Гергова, Иванка. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на българското възраждане. “Омофор”, С., 2012, с. 10 (с. 7), бел. 4.

3. Τσιγαρίδας, Ε. Ν., Α.Trifonova. Οί θαυματοθργές εικόνες της Μονής Ζωγράφου. - Μakedonika 35 (2006), с. 130, бел. 62

2. Тричковска J. Песната Достоjно ест од куполата на црквата Св. Никола Геракомиjа во Охрид. – Културна наследство 28-29 (2002-2003), Скопjе, 2004 с. 215, бел. 39, с. 216, бел. 41; с. 218, бел. 56, 59, 60.

1. Москова, Светла. Зографии Захариеви у Филибе. Изложба по повод 150 години от смъртта на Захарий Зограф 1853-2003. Пловдив, 2003, с. 24 (35), бел. 84, 91

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/