Иконите на Димитар Христов во Македониjа.


Попова, Елена (2001) Иконите на Димитар Христов во Македониjа. Зборник за средновековна уметност 3, Музей на Македониjа, Скопjе 2001, 215-225


 
  Студия
 
 Издадено
  22016
 Елена Попова

12. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 127, бел. 1119; с. 138, бел. 1250; с. 169, бел. 1629; с. 209, бел. 2008; с. 566, бел. 4039; с. 572, бел. 4071; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4

11. Машниќ, М. Живописот во тремот на црквата Св. Jован Претеча во Кратово. (Резултати од наjновите конзерваторски истражувања). – PATRIMONIUM, год. 7, бр. 12, Скопjе 2014, с. 297

10. Генова, Елена. Второто поколение зографи от самоковската живописна школа. “Омофор”, С., 2012, с. 20, бел. 54; с. 38, бел. 134; с. 38, бел. 135; с. 91, бел. 387; с. 92, бел. 388; с. 92, бел. 389; с. 93, бел. 392; с. 98, бел. 413; с. 112, бел. 498; с. 114, бел. 502; с. 137, бел. 582; с. 201, бел. 50

9. Машниќ, М. Икони од самоковски зограф на новиот иконостас од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица. – Patrimonium МК, 6, 2011, с. 261, бел. 34

8. Зарић, И. Иконостас цркве Свете Троице у Извору код Босилеграда. – В: Зборник Матице српске за ликовне уметности, 37. Нови Сад, 2009, ISSN 0352-6844, с. 228, бел. 35, с. 241, бел. 87. (www.maticasrpska.org.rs/casopisi/likovna_37.pdf

7. Генова Елена. Димитър Зограф – атрибуция на неизвестни творби. Международна конференция „Манастирската култура на Балканите” по случай 230 годишнината от основаването на Девическия манастир Покров Богородичен в град Самоков. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”, т. 94(13)2004. С., 2006: с. 227, бел. 3

4. Иконопис Врањске епархиje. (Приредили: Тимотиjевић М., Н. Макуљевић). Београд – Врање, 2005: с. 191, бел. 6

5. Поповска-Коробар В. Бележки за неизвестни икони от зографите Христо Димитров и Димитър Христов в Македония. – Проблеми на изкуството, бр. 1, 2005: с. 49, бел. 2, 14

6. Серафимова, А. Кучевишки манастир Свети Архангели. “Ник/ Лист”, Скопjе, 2005 :с. 227, бел. 11, с. 228, бел. 15.

1. Гергова Иванка. Сметководният тефтер на самоковския зограф Димитър Христов. – Известия на държавните архиви, бр. 88, 2004: с. 273, бел. 8, с. 279, бел. 40, с. 280, бел. 42, 47, 48, с. 282, бел. 60.

2. Куюмджиев Александър. Новооткрити творби на самоковски зографи в черквата “Св. Троица” в село Извор (Босилеградско). – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3, 2004, с. 5, бел. 28, с. 6, бел. 29, с. 7, бел. 38, 41, с. 9, бел. 52

3. Поповска-Коробар В. Икони од Музеjот на Македониjа. Скопjе, 2004: с. 347

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/