Барокът в живописта на Тома Вишанов-Молера.


Попова, Елена (1990) Барокът в живописта на Тома Вишанов-Молера. Изкуство, 9-10, 1990, 34-42


 
  Статия
 
 Издадено
  22015
 Елена Попова

8. Генова, Елена. Църква „Покров Богородичен”, Рилски манастир. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 138, 859.

7. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017, с. 50, бел. 31, 32

5. Николов, Николай. Стенописното наследство на банските зографи М. Голев и Д. Сирлещов – между традицията и новото време. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с. 166.

6. Прашкова, Миглена. Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с.179, № 139.

4. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 128, бел. 1125; с. 326, бел. 2709; с. 476, бел. 3617; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4

3. Brisby, Claire. Zahari Zograph and western consciousness: interpreting working practices in the Samokov painters’ archives 1800-1850. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, 21, бел. 82

2. Димитров, Владимир. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. НБУ, С., 2012, с. 27, бел. 56

1. Генова Е. Тома Вишанов-Молера – първият и последният бароков иконописец на ХVІІІ и ХІХ век. // Genova E. Toma Visanov-Molera Az elso es az utolso barokk ikonfesto a XVIII. es XIX. szazadban Bulgariaban. Международна научна конференция „Тома Вишанов и неговата епоха – религиозни и културни отношения между Унгария и Балканите през ХVІІІ век”. Toma Visanov es kora – vallasi es kulturalis kapsolatok Magyarorszag es a Balkan kozott a XVIII. szazadban ,състояла се на 21 ноември 2008 г. в Българския културен институт в Будапеща. Budapest 2009, с. 17

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/