Стенописите в притвора на църквата “Св. Никола”, Арбанаси.


Попова, Елена (1999) Стенописите в притвора на църквата “Св. Никола”, Арбанаси. Проблеми на изкуството, № 3, 1999, 3-17. ISSN 0032-9371


 
  Студия
 
 Издадено
  22014
 Елена Попова

6. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница. Дисертация. В. Търново, ВТУ, 2017. с. с.61-62, бел. 138

7. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017, с. 50, бел. 32

5. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 317, бел. 2616; с. 438, бел. 3415, 3418, 3419; с. 456, бел. 3511; с. 460, бел. 3524; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4

4. Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV- ХVІІІ век. Faber, В. Търново, 2012, с. 109, с. 233

3. Серафимова, А. Кучевишки манастир Свети Архангели. “Ник/ Лист”, Скопjе, 2005:с. 144, бел. 8, 9, 10, с. 156 бел. 154, с. 160 бел. 215.

1. Поповска-Коробар В. Икони од Музеjот на Македониjа. Скопjе, 2004: с. 254

2. Тричковска J. Песната Достоjно ест од куполата на црквата Св. Никола Геракомиjа во Охрид. – Културна наследство 28-29 (2002-2003), Скопjе, 2004 с. 214, бел. 27, 29.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/