Иконата”Молебное пение ко пресвятой Богородице”в Националната художествена галерия.


Попова, Елена (2001) Иконата”Молебное пение ко пресвятой Богородице”в Националната художествена галерия. Традиция. Приемственост. Новатоство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, 473-484


 
  Студия
 
 Издадено
  22013
 Елена Попова

3. Генова, Елена. Седемте свойства на Богородица / Деяния на милосърдието. – ПАТРИМОНИУМ.МК, година 10, броj 15/2017; с. 324 бел. 20, 21, 23, с. 327 бел. 31, 32, 36, с. 328, с. 330 бел. 40.

2. Гергова, Иванка. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на българското възраждане. “Омофор”, С., 2012, с. 113 (с. 91), бел. 42

1. Генова Е. Тома Вишанов-Молера – първият и последният бароков иконописец на ХVІІІ и ХІХ век. // Genova E. Toma Visanov-Molera Az elso es az utolso barokk ikonfesto a XVIII. es XIX. szazadban Bulgariaban. Международна научна конференция „Тома Вишанов и неговата епоха – религиозни и културни отношения между Унгария и Балканите през ХVІІІ век”. Toma Visanov es kora – vallasi es kulturalis kapsolatok Magyarorszag es a Balkan kozott a XVIII. szazadban ,състояла се на 21 ноември 2008 г. в Българския културен институт в Будапеща. Budapest 2009, с. 23

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/