Теми, въведени в българската живопис от Христо Димитров.


Попова, Елена (2001) Теми, въведени в българската живопис от Христо Димитров. Проблеми на изкуството, 3, 2001, 3-10, ISSN 0032-9371


 
  Статия
 
 Издадено
  22012
 Елена Попова

11. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с.161 бел. 78, с. 211

10. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница. Дисертация. В. Търново, ВТУ, 2017, с. 145, бел. 290

9. Николов, Николай. Стенописното наследство на банските зографи М. Голев и Д. Сирлещов – между традицията и новото време. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с. 11, бел. 23; с. 142, бел. 195, 196

8. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 129, бел. 1144; с. 412, бел. 3228, 3229; с. 414, бел. 3256; с. 415, бел. 3260, 3261; с. 416, бел. 3265, 3266, 3268, 3269; с. 417, бел. 3271; с. 420, бел. 3288; с. 424, бел. 3330; с. 425, бел. 3343; с. 426, бел. 3348; с. 429, бел. 3357; с. 430, бел. 3360; с. 498, бел. 3712, 3713, 3720; с. 499, бел. 3722; с. 502, бел. 3757; с. 504, бел. 3764; с. 505, бел. 3766, 3767, 3769; с. 509, бел. 3774; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4.

7. Иванова, Татяна. Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, с. 31, бел. 103

5. Генова, Елена. Второто поколение зографи от самоковската живописна школа. “Омофор”, С., 2012, с. 67, бел. 289; с. 67, бел. 292; с. 67, бел. 293; с. 193, бел. 12; с. 215, бел. 13; с. 215, бел. 14; с. 215, бел. 15; с. 216, бел. 19; с. 221, бел. 46.

6. Димитров, Владимир. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. НБУ, С., 2012, с. 27, бел. 56; с. 97, бел. 165; с. 97, бел. 166; с. 99, бел. 170

4. Чокревска – Филип, Я. Пробивот на темата “Праведно и грешно исповедање” во сликарството во Македониjа. – Патримониум, 2, 2008, с. 219, бел. 5, с. 220 бел. 9. (www.kalamus.com.mk/pdf_spisanija/patrimonium_2/2008)

3. Чокревска – Филип, Я. Книжна икона на Св. Марина со Житие. – Зборник: Средновековна уметност, 5, Скопjе 2006: с. 162, бел. 25

2. Генова Елена. Софийските манастири през Възраждането и самоковският зограф Костадин Вальов. – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр.1, 2004, с. 25, бел. 14.

1. Москова, Светла. Зографии Захариеви у Филибе. Изложба по повод 150 години от смъртта на Захарий Зограф 1853-2003. Пловдив, 2003; с. 2 (34), бел. 8, 9, с. 15 (35), бел. 55

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/