Богородица-Хестия.


Попова, Елена (2002) Богородица-Хестия. Проблеми на изкуството, 1, брой в чест на проф. И. Маразов, 2002, 42-50


 
  Студия
 
 Издадено
  22011
 Елена Попова

5. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 79 бел. 75, с. 211

4. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница. Дисертация. В. Търново, ВТУ, 2017, с. 79, бел. 147

3. Сапунджиева, Ваня. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на Балканското изкуство XVII-XVIII в. С., 2016; с. 46, бел. 161, 162. ISBN 978-954-2972-52-5.

2. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 320, бел. 2651; с. 402, бел. 3177; с. 403, бел. 3183, 3186; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4.

1. Тричковска J. Песната Достоjно ест од куполата на црквата Св. Никола Геракомиjа во Охрид. – Културна наследство 28-29 (2002-2003), Скопjе, 2004, с. 216, бел. 44, с. 217 бел. 54.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/