Икони от Йоан Николов Иконописец в Царибродско.


Попова, Елена (2004) Икони от Йоан Николов Иконописец в Царибродско. Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3 (юли) 2004, 21-26


 
  Статия
 
 Издадено
  22010
 Елена Попова

9. Jулиjана Марковић. Новооткривена дела Јована Иконописца у околини Лесковца. – Проблеми на изкуството 1, 2020, с. 45 бел.1

8. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 211

7. Прашкова, Миглена. Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с. 59, бел. 239; с. 122, бел. 502; с. 124, бел. 508

6. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 127, бел. 1118; с. 187, бел. 1817, 1818; с. 193, бел. 1871; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4.

4. Манолова-Николова, Надя. За ранната история на Нишавската епархия. – В: Манолова-Николова, Надя, Пенка Желева Шекерджиева. Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. София: УИ „Св. Климент Охридски” 2014 , с. 149, бел. 42. ISBN 978-954-07-3746-1

5. Манолова-Николова, Надя. Манастирът „Св. св. Кирик и Юлита” в Нишавската епархия през XVIII-XIX век: възрожденска микроистрия. – В: Манолова-Николова, Надя, Пенка Желева Шекерджиева. Исторически изследвания за Средна Западна България XV-XIX век. София: УИ „Св. Климент Охридски” 2014, с. 219, бел. 4; с. 224, бел. 23; с. 231, бел. 49. ISBN 978-954-07-3746-1

3. Иванов, Цветко Д., Саша Костов, Весна Николов, Людмила Зидарова. Вяра и камък. Димитровград, Сърбия, 2013, 62. ISBN 978-86-84145-36-1

1. Генова, Елена. Второто поколение зографи от самоковската живописна школа. “Омофор”, С., 2012, с. 10, бел. 18; с. 81, бел. 344; с. 156, бел. 21; с. 156, бел. 24; с. 156, бел. 25; с. 156, бел. 28; с. 176, бел. 85; с. 176, бел. 89; с. 177, бел. 90; с. 177, бел. 91; с. 177, бел. 92.

2. Димитров, Владимир. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. НБУ, С., 2012, с. 28, бел. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/