Изображенията на св. Богородица върху домашни икони.


Попова, Елена (2006) Изображенията на св. Богородица върху домашни икони. Годишник на Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2006


 
  Студия
 
 Издадено
  22009
 Елена Попова

2. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 79 бел. 75, с. 211

1. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница. Дисертация. В. Търново, ВТУ, 2017, с. 79, бел. 147

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/