Стенописите от ХVІ и ХVІІ в. в параклиса “Св. Георги” на храма “Св. Димитър” в Арбанаси.


Попова, Елена (2009) Стенописите от ХVІ и ХVІІ в. в параклиса “Св. Георги” на храма “Св. Димитър” в Арбанаси. сп. “Слово и образ”, ВТУ, бр. 1, 2009, 22-28.


 
  Статия
 
 Издадено
  22006
 Елена Попова

2. Сапунджиева, Ваня. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на Балканското изкуство XVII-XVIII в. С., 2016 (изл. 2017); с.48, бел. 173. ISBN 978-954-2972-52-5

1. Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV- ХVІІІ век. Faber, В. Търново, 2012, с. 58, с. 108

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/