ЦЪРКОВНАТА ХОРУГВА.


Попова, Елена (2011) ЦЪРКОВНАТА ХОРУГВА. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011. ISBN 978-954-524-811-5.


 
  Монография
 
 Издадено
  22005
 Елена Попова

1. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017 , с. 50, бел. 32

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/