ХРАМЪТ УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


Попова, Елена (2010) ХРАМЪТ УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Поредица “Търновски църкви и манастири”, 6. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010. ISBN – 978 954 524 759 0


 
  Книга
 
 Издадено
  22004
 Елена Попова

4. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с.203

5. Захариев, Симеон. Иконостасът в храм „Св. пророк Илия” в Свищов. Дисертация. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 117

3. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017, с. 50, бел. 32

2. Сапунджиева, Ваня. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на Балканското изкуство XVII-XVIII в. С., 2016 (изл. 2017); с. 49 бел. 179, с. 50 бел. 183, с. 53 бел. 196, с. 56 бел. 208, 209, с. 59 бел. 228, с. 68 бел. 268, 269, 270, с. 72 бел. 294. ISBN 978-954-2972-52-5

1. Гергова, Иванка. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на българското възраждане. “Омофор”, С., 2012, с. 200 (с. 173), бел. 218; с. 200 (с. 173), бел. 221; с. 200 (с. 173, 175), бел. 223

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/