Корпус на стенописите от ХVІІІ век в България.


Попова, Елена (2006) Корпус на стенописите от ХVІІІ век в България. Акад. изд. “М. Дринов”, БАН, 2006. ISBN – 13: 978 954 322 001 4.


 
  Книга
 
 Издадено
  22002
 Елена Попова

19. Гергова, Иванка. Образите на св. Трифон в православното изкуство по българските земи. Функционална характеристика. – Проблеми на изкуството, 1, 2019, с. 33 бел. 15

18. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 65, бел. 50.

14. Stoyadinov, Marian. The Iconography of Ecumenical Councils and the Byzantine (New Roman) Political Philosophy. – In: Ars Liturgica. From the Image of Glory to the Images of the Idols of Modernity. Vol. 1. Alba Iulia, 2017, p. 213, note 17

15. Джуркова, Невена. Храмът „Преображение Господне” в Преображенския манастир. Дисертация. ВТУ, 2017, с. 49, бел. 167

16. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница. Дисертация. В. Търново, ВТУ, 2017,с.62, бел.142

17. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017, 33, бел. 7, с. 36, с.37, бел. 49; с. 55, бел.2; 60, бел.16; с. 61 бел. 20, с. 83, бел. 71; с. 173,бел. 4. с. 176, бел 16, 17,18; с.179, бел. 20

12. Прашкова, Миглена. Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с. 6, бел. 17, 18; с. 22, бел. 97; с. 25 бел. 120; с. 40, бел. 175.

13. Сапунджиева, Ваня. Зографи отвъд границите. Възникването на Тревненската художествена школа в контекста на Балканското изкуство XVII-XVIII в. С., 2016 (изл. 2017); с. 13 бел. 3, с. 22 бел. 40, с. 24 бел. 47, с. 60 бел. 229, с. 62 бел. 239, 240, с. 63 бел. 243, 244, с. 68 бел. 268, с. 75 бел. 306. ISBN 978-954-2972-52-5

8. Генова, Елена. За някои особености в тематичните предпочитания на дебърските и самоковските зографи. – Проблеми на изкуството, 4, 2015, с. 9, бел. 3; с. 10, бел. 15

9. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 65, бел. 579; с. 128, бел. 1133; с. 245, бел. 2252, 2254; с. 255, бел. 2328, 2329; с. 260, бел. 2370; с. 266, бел. 2417; с. 271, бел. 2450; с. 272, бел. 2456; с. 292, бел. 2494; с. 302, бел. 2589; с. 317, бел. 2616; с. 318, бел. 2620; с. 319, бел. 2629; с. 321, бел. 2667; с. 327, бел. 2716; с. 447, бел. 3463; с. 456, бел. 3511; с. 457, бел. 3519; с. 460, бел. 3523; с. 491, бел. 3682; с. 492, бел. 3686; с. 589, бел. към надпис 51; с. 590, бел. към надпис 53; с. 592, бел. към надпис 58; с. 651. ISBN 978-954-8594-39-4.

10. Мутафов, Емануел. Къде е Византия в края на XVIII в.? Пъзел за изкуствоведи. – Проблеми на изкуството, 4, 2015, с. 6, бел. 38

11. Сапунджиева, Ваня. Едно изображение на св. Никола Нови в контекста на стенописта в Арбанаси от XVII-XVIII век. – В: Герои. Култове. Светци. Изкуствоведски четения 1915. С., 1915, с. 225, бел. 1

7. Димитров, Владимир. Храмът „Св. Никола” в село Долен, Гоцеделчевско. – Проблеми на изкуството, бр. 2, 2013, с. 29, бел. 13

3. Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV- ХVІІІ век. Faber, В. Търново, 2012, с. 229, с. 231

4. Генова, Елена. Второто поколение зографи от самоковската живописна школа. “Омофор”, С., 2012, с. 32, бел. 100; с. 33, бел. 105; с. 216, бел. 19

5. Димитров, Владимир. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. НБУ, С., 2012, с. 28, бел. 59; с. 87, бел. 145

6. Сапунджиева, Ваня. За една ранна тревненска икона от Къпиновския манастир. – В: Търновска книжовна школа. Т. 9. Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ-ХV век. В. Търново, 2011 (2012): с. 797, бел. 2; с. 798, бел. 13; с. 798, бел. 14; с. 798, бел. 15; с. 799, бел. 16; с. 799, бел. 17; с. 800, бел. 20; с. 800, бел. 24; с. 800, бел. 25

2. Гергова, Иванка. Зографът Данаил Щиплията. – Patrimonium МК, 2010, с. 425, бел. 34

1. Куюмджиев Александър. Новооткрити творби на самоковски зографи в черквата “Св. Троица” в село Извор (Босилеградско). – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 3, 2004, с. 7, бел. 37, с. 9, бел. 57

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/