ЗОГРАФЪТ ХРИСТО ДИМИТРОВ ОТ САМОКОВ.


Попова, Елена (2001) ЗОГРАФЪТ ХРИСТО ДИМИТРОВ ОТ САМОКОВ. Изд. група “АГАТА-А”, София, 2001. ISBN 954-540-027-7


 
  Монография
 
 Издадено
  22000
 Елена Попова

58. Александър Куюмджиев. Икони на Макарий от Галатиста в България. – Проблеми на изкуството 1, 2020, с. 34 бел. 13, с. 37 бел. 52, с. 41 бел. 72, с. 42

52. Генова, Елена. Църква „Покров Богородичен”, Рилски манастир. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 138 бел. 36

53. Гергова, Иванка. Параклис „Св. Архангели”, Рилски манастир. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 291 бел. 35; с. 292.

54. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 92 бел. 102, с. 93 бел. 103, с. 155 бел. 59, с. 161 бел 78, с. 211

55. Куюмджиев, Александър. Икони на Никифор от Карпениси в България, приписвани на Христо Димитров. Предварителни бележки. – В: Проблеми на изкуството, бр. 2, 2018, с. 22 бел. 8, 9, 11, 12, 17, 21, 24; с. 26, бел. 43, 46

56. Куюмджиев, Александър. Увод. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с.34 бел. 148; с.35 бел. 158, 160

57. Куюмджиева, Маргарита. „Рукою грешнаго изуграфа...”. Още веднъж за живописците в късносредновековната и предмодерната епоха. – Проблеми на изкуството, 1, 2018, с. 3 бел. 12.

49. Джуркова, Невена. Храмът „Преображение Господне” в Преображенския манастир. Дисертация. ВТУ, 2017, с. 90, бел. 295

50. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница. Дисертация. В. Търново, ВТУ, 2017, с. 98, бел. 194, с. 99, бел.195, с.133, бел. 261, с. 145 бел. 290, с. 177

51. Събев, Пламен. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII-XIX век, Великотърновска митрополия. В. Търново, Фабер, 2017, с. 50, бел. 32

47. Николов, Николай. Стенописното наследство на банските зографи М. Голев и Д. Сирлещов – между традицията и новото време. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с. 11, бел.23, 24; с. 39, бел. 125; с. 40, бел. 126

48. Прашкова, Миглена. Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилския манастир. Проучване и реставрационни проблеми. ПБФ, ВТУ, 2016 (дисертация), с. 6, бел. 17; с. 40, бел. 175, 177, 178, 182; с. 52, бел. 241, 242, 244, 245.

45. Генова, Елена. За някои особености в тематичните предпочитания на дебърските и самоковските зографи. – Проблеми на изкуството, 4, 2015, с. 9, бел. 3; с. 10, бел. 15; с. 11, бел. 24; с. 13, бел. 34; с. 16, бел. 63

46. Куюмджиев, Александър. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. София: Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015, с. 65, бел. 579; 583, 584; с. 66, бел. 586, 591; с. 67, бел. 592, 595; с. 70, бел. 611; с. 103, бел. 924; с. 116, бел. 1016; с. 129, бел. 1144; с. 168, бел. 1617, 1618; с. 213, бел. 2046; с. 252, бел. 2293, 2296; с. 259, бел. 2362; с. 260, бел. 2371; с. 266, бел. 2417; с. 271, бел. 2445; с. 319, бел. 2629; с. 326, бел. 2707; с. 327, бел. 2717; с. 331, бел. 2762; с. 343, бел. 2886; с. 398, бел. 3141; с. 409, бел. 3214; с. 412, бел. 3228, 3229; с. 413, бел. 3242; с. 415, бел. 3259, 3260; с. 416, бел. 3265, 3266, 3268, 3269; с. 424, бел. 3330; с. 425, бел. 3343; с. 426, бел. 3348; с. 429, бел. 3357; с. 438, бел. 3420; с. 448, бел. 3478; с. 462, бел. 3549, 3551; с. 481, бел. 3637; с. 491, бел. 3682; с. 498, бел. 3706, 3707, 3708, 3709, 3712, 3713, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720; с. 499, бел. 3723; с. 502, бел. 3757; с. 504, бел. 3761; с. 505, бел. 3766, 3767, 3769, 3770; с. 509, бел. 3772; с. 512, бел. 3796, 3797; с. 514, бел. 3803; с. 569, бел. 4054; с. 589, бел. към надпис 51; с. 590, бел. към надпис 53; с. 592, бел. към надпис 58; с. 667. ISBN 978-954-8594-39-4

43. Куюмджиев, Александър. Иконографският модел за житийния цикъл на св. Никола от едноименния параклис в Рилския католикон. – В: Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. протопрезвитер Н. Шиваров. Велико Търново: Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий», 2014, с. 285, бел. 38; ISBN 978-954-524-982.

44. Прашкова, Миглена. Параклисът „Св. Йоан Богослов” в Рилски манастир. За техниката на изпълнение, датирането и авторството на стенописите след реставрацята им. – В: Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. протопрезвитер Н. Шиваров. Велико Търново: Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий», 2014, с. 503, бел. 38 и бел. 39; ISBN 978-954-524-982

39. Brisby, Claire. Zahari Zograph and western consciousness: interpreting working practices in the Samokov painters’ archives 1800-1850. – Проблеми на изкуството, 4, 2013, 15, бел. 14; 15, бел. 17

40. Бакалова, Елка. Две нови книги за изкуството на българското Възраждане. – Проблеми на изкуството, бр. 2, 2013, с. 56; с. 59, бел. 5

41. Гергова, Иванка. Духовни образи. Руски илюстриран синодик. С., 2013, с. 42, бел. 61; с. 42, бел. 62

42. Поповска-Коробар, В. За иконостасот на црквата Свети Горги во Лазарполе. – PATRIMONIUM, год. 6, бр. 11, Скопjе 2013, с. 243, бел. 98

35. Генова, Елена. Второто поколение зографи от самоковската живописна школа. “Омофор”, С., 2012, с. 9, бел. 10; с. 9, бел. 11; с. 9, бел. 15; с. 14, бел. 10; с. 14, бел. 13; с. 16, бел. 27; с. 21, бел. 59; с. 32, бел. 100; с. 33, бел. 105; с. 33, бел. 106; с. 34, бел. 107; с. 34, бел. 108; с. 35, бел. 114; с. 36, бел. 123; с. 37, бел. 124; с. 37, бел. 125; с. 37, бел. 126; с. 38, бел. 131; с. 38, бел. 132; с. 39, бел. 138; с. 40, бел. 146; с. 40, бел. 148; с. 48, бел. 196; с. 49, бел. 206; с. 49, бел. 208; с. 50, бел. 209; с. 51, бел. 215; с. 54, бел. 229; с. 54, бел. 231; с. 55, бел. 232; с. 55, бел. 233; с. 55, бел. 234; с. 63, бел. 268; с. 65, бел. 278; с. 66, бел. 283; с. 67, бел. 289; с. 67, бел. 292; с. 67, бел. 293; с. 70, бел. 304; с. 77, бел. 329; с. 79, бел. 340; с. 79, бел. 341; с. 83, бел. 354; с. 97, бел. 406; с. 104, бел. 454; с. 126, бел. 555; с. 142, бел. 604; с. 142, бел. 606; с. 142, бел. 607; с. 150, бел. 640; с. 150, бел. 643; с. 154, бел. 15; с. 183, бел. 105; с. 193, бел. 12; с. 194, бел. 16; с. 194, бел. 17; с. 203, бел. 54; с. 212, бел. 1; с. 213, бел. 3; с. 213, бел. 4; с. 215, бел. 13; с. 215, бел. 14; с. 215, бел. 15; с. 216, бел. 19; с. 219, бел. 34; с. 220, бел. 37; с. 221, бел. 42; с. 221, бел. 45; с. 221, бел. 46; с. 221, бел. 49

36. Гергова, Иванка. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на българското възраждане. “Омофор”, С., 2012, с. 112-113 (с. 80), бел. 20

37. Димитров, Владимир. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. НБУ, С., 2012, с. 28, бел. 57; с. 28, бел. 58; с. 99, бел. 170; с. 103, бел. 177; с. 103, бел. 178.

38. Мутафов, Емануел. Живописта на Атон през призмата на новите научни изследвания. Размисли. – Проблеми на изкуството, бр. 1, 2012, 3-10, с. 9, бел. 42

31. Димитров, Владимир. Стенописите от Захарий поп Христов Радойков в храма “Св. Йоан Предтеча” в село Карабунар, Пазарджишко. – Проблеми на изкуството, бр. 1, 2011: с. 54, бел. 30

32. Куюмджиев, Александър. Стенописите в църквата “Свети Никола” в Елена. С., 2011:с. 31, бел. 131

33. Машниќ, М. Икони од самоковски зограф на новиот иконостас од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица. – Patrimonium МК, 6, 2011, с. 256, бел. 12, 14, с. 261, бел. 34, с. 263, бел. 43.

34. Николовски, Д, Скопje. За три престолни икони од времето на ателието на Христо Димитров. – Проблеми на изкуството, бр. 1, 2011, с. 57, бел. 1, 5, 6,8.

27. Генова, Елена. Темата за Богородица – традиции и западни влияния в няколко от рисунките от архива «Захарий Зограф». – Проблеми на изкуството, бр. 4, 2010, с. 27, бел. 31

28. Гергова, Иванка. Зографът Данаил Щиплията. – Patrimonium МК, 2010: с. 425, бел. 31

29. Москова, Светла. Великолепният Спирос Михаил във времето на великолепния Захарий. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 2010, с. 31, бел. 2, с. 32, бел. 6, с. 35, бел. 15

30. Русева, Ралица. Зографски наръчник на Захари Зограф (НАИМ №11) – съдържание и приложение. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 2010, с. 11, бел. 16

23. Bakalova, E. Didactic themes in church mural painting of the 19th century Bulgaria. Western Influences? – In: Revue de l’ Association internationale d’études du Sud-Est Européen (Traveaux du Colloque « L'Europe centrale et le Sud-Est européen aux XIXe-XXe siècles », Cepelare 2008), nr. 35-39 /2005-2009, Bukuresti,.с. 384, бел. 6, 388 бел. 23, 291 бел. 30.

24. Арнаудов, Ал. Катедралната църква Успение Богородично в град Пазарджик (историографски преглед). Пазарджик, 2009, с. 66, с. 70, бел 9

25. Гергова, Иванка. Най-ранната икона на Захарий Зограф. – В: Сб. Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. С, 2009, с. 333, с. 337, с. 337 бел. 13

26. Зарић, И. Иконостас цркве Свете Троице у Извору код Босилеграда. – В: Зборник Матице српске за ликовне уметности, 37. Нови Сад, 2009, ISSN 0352-6844,. с. 231, бел. 51, 52, 55,с. 241 бел. 86, с. 243, бел. 95. (www.maticasrpska.org.rs/casopisi/likovna_37.pdf

15. Brisby, Cl. An Icon of the Bogoroditsa Kykkotissa with Sts. Georgi and Dimiter and the Painters’ Use of Orthodox Engravings. – Проблеми на изкуството, бр. 1, 2007: с. 33, бел. 6, 10, с. 34, бел. 11

16. Генова Елена. Катедралният храм „Успение пресветия Богородици” в Пазарджик – изграждане на църковния интериор. – Паметници. Реставрация. Музеи, бр. 3-4, 2007: с.17, бел. 6, 7.

17. Генова, Елена. „До най-почитания зографин кир Димитър…” (по повод 210 години от рождението на Димитър Христов Зограф от Самоков). – Паметници. Реставрация.Музеи, бр. 5-6, 2007: с. 57, бел. 11, с. 71, бел. 42.

18. Гергова Иванка. Цикъл чудеса Богородични в стенописите на Риломанастирския католикон. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 2007: с. 20, бел. 2, с. 21, бел. 18.

19. Куюмджиев Александър. За атрибуцията на стенописите от църквата „Св. Никола” в Елена. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 2007: с.8, бел. 54

20. Поповска-Коробар В. Зографът монах Антоний Йоанов в изкуството от първата половина на ХІХ век. – Проблеми на изкуството, бр. 4, 2007: с. 16, бел. 59

21. Самоковлиева, М. Самоковската художествена школа и моят самоковски род. ИК “Жажда”, Сливен, 2007: с. 12, 16, 17, 18, 21, 23, 84.

22. Цветковић, Бр. Иконостас у храму манастира Каленића. – В: Саопштения, 39. Београд, 2007: с. 245, бел. 43

9. Генова Елена. Димитър Зограф – атрибуция на неизвестни творби. Международна конференция „Манастирската култура на Балканите” по случай 230 годишнината от основаването на Девическия манастир Покров Богородичен в град Самоков. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”, т. 94(13)2004. С., 2006: с. 227, бел. 1, с. 228, бел. 15, с. 229, бел. 17, 19, 20, с. 230, бел. 29, 31, с. 231, бл. 32

10. Генова Елена. Икони и стенописи от самоковски зографи в двете черкви на Старо село, Радомирско. – Паметници. Реставрация.Музеи, бр. 6, 2006: с.21-22, бел. 10, с. 22, бел. 11, 12.

11. Генова, Елена. За един неизвестен детайл от битието на възрожденския Самоков. Изкуствоведски четения, Институт за изкуствознание, БАН. С. 2006: с. 143, бел. 5, 7

12. Москова, Светла. Иконостасът на храма „Св. Успение Богородично”, наречен „Св. Богородица Дълбоката” в Асеновград и неговите автори. Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 4-5, юли – октомври 2006: с. 44, бел. 6.

13. Спиридонова, Мария. Демонични образи и Христови притчи в българската възрожденска стенопис. – Проблеми на изкуството, бр. 3, 2006: с. 26, бел. 8, 11, 12, 24.

14. Стойкова Мариела. Таксидиотите и тяхната роля за формирането облика на изкуството през Възраждането. – Проблеми на изкуството, бр. 1, 2006: с. 23, бел. 42

6. Бакалова Е. Колелото на живота в българската живопис от ХVІІІ – ХІХ век: иконографски източници. – В: Исторически музей Благоевград, Известия, т. ІV. Благоевград, 2005: с. 42, бел. 14

7. Поповска-Коробар В. Бележки за неизвестни икони от зографите Христо Димитров и Димитър Христов в Македония. – Проблеми на изкуството, бр. 1, 2005: с. 49, бел. 2, 5, 8, 9.

8. Серафимова, А. Кучевишки манастир Свети Архангели. “Ник/ Лист”, Скопjе, 2005:с. 228, бел. 14, 16, с. 232 бел.43.

4. Генова Елена. За още няколко неизвестни икони в творческата биография на Христо Димитров от Самоков. – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр. 4, 2004: с. 9, бел. 1, 2, с. 11, бел. 13, 14, с. 15, бел. 26, 28, с. 16, бел. 29, 30, 32, с. 17, бел. 36

5. Генова Елена. Софийските манастири през Възраждането и самоковският зограф Костадин Вальов. – Паметници. Реставрация. Музеи. Бр.1, 2004, с. 25, бел. 14, 17, 18.

2. Brisby, Cl. An Icon of Theothkos Zoodohos Pighi. – Проблеми на изкуството, 4, 2003: с. 43, бел. 2, с. 44, бел. 27, 52

3. Москова, Светла. Зографии Захариеви у Филибе. Изложба по повод 150 години от смъртта на Захарий Зограф 1853-2003. Пловдив, 2003: с. 1 (с. 34), бел. 3, 5, с. 2 (библ. анотация към илюстрация), с. 14 (34), бел. 50, с. 21 (35), бел. 75.

1. Вълкова, Младост. Възрожденските рисунки и копирки в Националната художествена академия. – Проблеми на изкуството, бр. 2, 2002, с.37, 38, бел. 3, 14.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/