Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплаин криви


Петков, Емилиян (2002) Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплаин криви списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 5, том 2, Русе


 В много от приложенията на компютърната графика се налага да се използват гладки криви при моделирането на криволинейни граници на съществуващи обекти или когато се моделират нови обекти, чийто контури имат свободни форми. В тази статия е включена математическата база на Безие и B-сплайн кривите и основните принципи и алгоритми, чрез които се построяват те.
  Статия
 Компютърни системи и технологии, Компютърна графика, Моделиране, Криви на Безие, B-сплайн криви.
 Издадено
  22
 Емилиян Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/