Църква „Св. Никола”, Капиновски манастир.


Попова, Елена (2018) Църква „Св. Никола”, Капиновски манастир. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 609-621. ISBN 978-954-8594-73-8


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  21998
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/