Църква „Св. арх. Михаил”, гр. Рила.


Попова, Елена (2018) Църква „Св. арх. Михаил”, гр. Рила. Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, 139-148. ISBN 978-954-8594-73-8


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  21996
 Елена Попова

1. Куюмджиев, Александър. Икони на Никифор от Карпениси в България, приписвани на Христо Димитров. Предварителни бележки. – В: Проблеми на изкуството, бр. 2, 2018, с. 29 бел. 63

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/