Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях.


Сивков, Цветан (2001) Функции, компетентност и актове на органите на държавно управление и съотношението между тях. Съвременно право, 2001, № 3, с. 53-65. ISSN 0861-1815


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21992
 Цветан Сивков

4. Николов, Николай. Научно-практически коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. София: Изток-Запад, 2017, 384 с. ISBN 978-619-01-0109-3, COBISS.BG-ID 1284603364, на с. 36

2. Стоянов, Евгени. Предварително изпълнение на индивидуални административни актове. Проблеми в теорията и практиката. София: Сиела, 2016, 132 с. ISBN 978-954-28-2214-1, на с. 18

3. Янкулова, Светла. Прокурорът в административния процес. София: Сиби, 2016, 176 с. ISBN 978-619-226-010-1, COBISS.BG-ID 1278873572, на с. 35

1. Чернева, Галина. Публично-частните партньорства – административноправни аспекти. София: Дружество Европейско право, 2015, 236 с. ISBN 978-954-91117-2-9, на с. 31

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/