С Моливко играй и мисли (3-4 г.). В.Tърново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 954-439-653-5


Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (3-4 г.). В.Tърново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 954-439-653-5 В.Tърново: Слово


 Учебното помагало е одобрено от МОН: Протокол № 17/17.01.2001 г. на МОН . Книжката предлага схематични забавни упражнения за 3-4г. деца, развиващи първите им представи за цветовете, формите и геометричните фигури, ориентирането в лабиринти. Използвани са приказни сюжети ( Хензел и Гретел, Медената питка, русалката Ариел и др.) за създаване на познавателна мотивация и интерес на децата при изпълнение на упражненията.
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2199
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/