Vanishing Identities: On the Deconstructive Aura of Lars Nordby's Conceptual Art


Русев, Росен (2018) Vanishing Identities: On the Deconstructive Aura of Lars Nordby's Conceptual Art Vestnik [Journal of the Aktobe Regional State University K. Zhubanov], No.1, 2018.


 
  Статия
 
 Издадено
  21980
 Росен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/