Global Conversations - A New Philosophical Outlet


Русев, Росен (2018) Global Conversations - A New Philosophical Outlet Global Conversations: An International Journal in Contemporary Philosophy and Culture, Vol. I, No. 01, pp. 7-10.


 
  Статия
 
 Издадено
  21979
 Росен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/