Bulgarian Package Design: Call to action.


Серезлиев, Стефан (2013) Bulgarian Package Design: Call to action. В: Package & Design, Package & Design Publishing House, China, 2013(4), July, pp. 4-25. Print ISSN 1007-4759


 The critical overview of the stage of the contemporary Bulgarian package design. Представяне на България в областта на дизайна със статия и куриране на български автори и комуникационни агенции в най-голямото китайското списание за дизайн, бранд и образование по дизайн Package & Design, юли 2013.
  Статия
 Visual Communication, Design, Brand, Advertising, Art, Packaging, Communication Agency


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21973
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/