Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации


Налбантова, Елена (2005) Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации Електронно списание LiterNet, 02.03.2005, № 3 (64) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/ ISSN 1312-2282


 Наблюдения над самоидентификациите, които Раковски осъществява в автобиографичните си текстове.
  Статия
 Георги Раковски, автобиографични творби


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21970
 Елена Налбантова

1. Стойчева, П. Автобиографията, мемоарите и други жанрове. С., 2018, с. 577. УИ „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-4424-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/