Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации.


Налбантова, Елена (2004) Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. Сборник в чест на проф. Г. Данчев. В. Търново


 Наблюдения над автобиографичните презентации на Г. Раковски
  Статия
 Г. Раковски, автобиографични творби




 Издадено
  21969
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/